For folkevalgte

På denne siden finner du som folkevalgt politiker nyttig informasjon om systemer og retningslinjer som gjelder for deg. 

Dette er en samlet informasjon for politikerne