Formannskapets innstilling - årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Flyfoto over Steinkjer - Klikk for stort bilde

Formannskapet har 28.11.2023 behandlet saken om årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027.

Formannskapets vedtak ligger i saksprotokollen fra møtet:

Saksprotokoll fra formannskapets møte 28.11.2023 (PDF, 229 kB)

Saken skal behandles i kommunestyret 13.12.2023

 

Kommunedirektøren i Steinkjer orienterte kommunestyret den 26.10. om hovedtrekkene i budsjettforslaget for perioden 2024 – 2027. 

Budsjettet i sin helhet  

Kommunedirektørens budsjettforslag (PDF, 4 MB)

Budsjettforslaget finner du også i Framsikt