Formannskapets innstilling - årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Formannskapet har 29.11.2022 behandlet saken om årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Formannskapets vedtak ligger i saksprotokollen fra møtet..

Saksprotokoll fra formannskapets møte 29.11.2022 (PDF, 368 kB)Saken skal behandles i kommunestyret 14.12.2022

 

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026:

Forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 i webversjon 

Forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 i pdf-format (PDF, 2 MB)

Videooverføringen av kommunedirektørens presentasjon