Steinkjer kommuneskoger KF stopper all jakt på li- og fjellrype for sesongen 2023/24

Resultatene fra rypetakseringen 2023 viser at det er en kraftig nedgang i kyllingproduksjon og på tettheten av voksne ryper.

Våre fjellområder er taksert over 35 år, vi har i den perioden aldri opplevd at stengning av jakta har vært nødvendig.

Steinkjer kommuneskoger har som mål å forvalte småviltbestanden på en forsvarlig måte, resultatet etter takst sier oss at å frede rypa er eneste riktige grep å ta.

En jakt nå vil tære alt for hardt på stamfuglbestanden som i neste runde vil medføre enda lengre oppbygningstid.

Forvaltning dreier seg om å ta grep når det trengs.

Det er kjedelig å måtte avlyse lenge planlagte jaktturer for våre jegere, men slik er ståa, vi beklager dette.

Steinkjer kommuneskoger- Ogndalsbruket KF opprettholder småviltjakta i skogsterrengene som planlagt, her registreres produksjon og kvoter vil bli satt når takstresultatene fra skogen har kommet på bordet.

De som har betalt for jakt i fjellområdene samt leid hytter vil få refundert sine innbetalinger (beholdes jaktkortet vil de kunne fungere som sesongkort i skogsområdene).

Skogsjef

Per Odd Rygg