Norges geografiske Midtpunkt ligger i Steinkjer

”Norges geografiske Midtpunkt” er offisielt beregnet av Statens kartverk. Punktet ligger på Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF sin grunn i Skjækra. Innfallsporten til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark fra Steinkjer går gjennom Skjækerfjell landskapsvernområde. Midtpunktet ligger i hovedleia inn til nasjonalparken.

Svillestien

Midtpunktet ligger ca. 9 km fra Gaulstad i Ogndal. Turen starter på parkeringsplass ved Krokbekken. Første delen går på grusa vandringssti. Denne går over til en kavllagt sti som går helt inn til området. Etter ca. 9 km deler stien seg ved ei informasjonstavle. Herfra er det en 500 m avstikker til Midtpunktet og ca 1 km fram til Skjækervatnet. Setertjønnhytta og rasteplass med gapahuk ligger ved dette stidelet. Samlet er dette ca 1 mil med kavllagt sti hvor en kan vandre lett, også i joggesko om ønskelig. Gapahuken er et fint rastepunkt, med utsyn over Skjækerfjella.

Overnatting

Det overnattingsmuligheter både i DNT’s Setertjønnhytta (like ved Midtpunktet) og i Steinkjer kommuneskoger- Ogndalsbrukets Lågvassbu (2 km sør for Midtpunktet). Selve Midtpunktet er markert med en steinvarde. Hele anlegget har blitt en fin attraksjon og en flott port inn til den nye nasjonalparken.

Les mer om Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark