Sætertjønnhytta

Sikringsbu som står åpen som selvbetjeningshytte.
Sikringsbua er i Den Norske Turistforenings eie, som også kan benyttes av ikke-medlemmer. Hytta ligger 600 meter fra Norges geografiske Midtpunkt.

Sikringsbua står åpen som selvbetjeningshytte, mens hovedhytta leies med nøkkel. Bestilling og nøkkel ved turistkontoret i Steinkjer.

Les mer om hytta på ut.no

Les mer om Norges geografiske Midtpunkt