Lågvassbua

Lokalisert ved Lågvatnet i Skjækra landskapsvernsområde, 12 km fra vei.

God standard, 6 sengeplasser. Består også av selvbetjent hytte med 4 sengeplasser.

Gå til inatur.no for å lese mer om hytta og bestille

Bestillingstransport

Steinkjer kommune tilbyr kollektiv transport til Ogndal og Steinkjer kommuneskogers områder hver onsdag og fredag.
Gjennom bestillingstransport blir du kjørt fram til ditt bestemmelsessted fra Steinkjer Jernbanestasjon. Det vil si at du kan få transport helt fram til døra på Lustadstua eller til fram til ønsket utgangspunkt til Lågvassbua eller Skjækerosstua.

Transport bestilles på tlf. 07417