Lage privat reguleringsplan

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til nye reguleringsplaner og endre eksisterende reguleringsplaner. Det er fagkyndige, som kjenner kravene i lovverk, forskrifter og veiledninger godt som må lage reguleringsplanene.

Kort fortalt

Det er mange steg i en reguleringsprosess fra du tar den første kontakten med kommunen, til kommunestyret har vedtatt den nye reguleringsplan. 

 

  

 

  

For plankonsulenter

Den som ønsker å fremme et planforslag, må selv kontakte en konsulent som har tilstrekkelig fagkompetanse til å lage reguleringsplaner. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, stiller en rekke krav til planprosessen og innholdet i plandokumentene. Nedenfor finner du veiledninger og maler som fagkyndig må kjenne til og bruke i de ulike fasene i planprosessen.