Eiendomsskatt i Steinkjer

Eiendomsskatt er en kommunal skatt hvor inntektene i sin helhet går til kommunen. Kommunestyret bestemmer hvert år om kommunen skal ha eiendomsskatt, og hvor stor skattesatsen skal være. I Steinkjer kommune er det eiendomsskatt på alle eiendommer.

Politikken i Steinkjer har bestemt at all eiendom i kommunen skal ha en eiendomsskattetakst. Det er vedtatt at vi skal bruke skatteetatens boligverdigrunnlag. Dette gjelder for de fleste boligeiendommene i kommunen. Eiendommer med boligverdigrunnlag fra skatteetaten, vil ikke bli befart.

Eiendommer uten boligverdigrunnlag fra skatteetaten vil befares og takseres av kommunen. Dette gjelder våningshus, nye boliger, fritidseiendommer, ubebygde tomter og næringseiendommer.

Hvordan regner vi ut eiendomsskatten?

Steinkjer kommune bruker 70 % av skatteetatens boligverdigrunnlag som takstgrunnlag for boliger. Dette grunnlaget finner du i skattemeldingen din på skatteetaten sine nettsider.

Bolig:
Eiendomsskatt = boligverdigrunnlag * 0,7 * skattesats

For all annen eiendom:
Eiendomsskatt = kommunal takst * 0,7 * skattesats

For 2023 har kommunestyret bestemt følgende:

  • Boliger og fritidsboliger i hele kommune får skattesats 3,75 promille
  • Næringseiendommer får skattesats 5,5 promille
  • Eiendomsskatten kres inn på samme faktura som øvrige kommunale avgifter 3 ganger i året

 

Se skattelistene, retningslinjer for taksering og klageadgang mm.

 

Spørsmål? 

Kontakt Kari Elisabeth Nordgård
E-post: eiendomsskatt@steinkjer.kommune.no
Mobil: 40 41 08 54