Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en kommunal skatt hvor inntektene i sin helhet går til kommunen. Kommunestyret bestemmer hvert år om kommunen skal ha eiendomsskatt, og hvor stor skattesatsen skal være. I Steinkjer kommune er det eiendomsskatt på alle eiendommer.

Eiendomsskatt