Priser og gebyrer byggesaker

Oversikt over gjeldende priser og gebyrer finner du i kommunens gebyrregulativ. 

I gebyrregulativet nedenfor finner du prisen på byggesaker og opprettelse av grunneiendom m.m. 

Ikke klikk i menyen øverst til høyre, men klikk inne i dokumentet og bla deg nedover, eller du kan søke på ordet "byggesaker".