Tilskuddsordninger i jordbruket

Her finner du oversikt over tilskuddsordninger i jordbruket.

Produksjonstilskudd (PT) og regionalt miljøprogram (RMP)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL) 

Tilskudd til drenering

Tiltak i beiteområder

Nærings- og miljøtiltak  i skogbruket (NMSK).

Tidligpensjon for jordbrukere.

Overdragelse/kjøp av fast eiendom.

Registrering i enhetsregistret, Brønnøysund

Avtaler - andre skjemaer

Nyttige linker