Turmuligheter

Naturen i Steinkjer er lett tilgjengelig med turmuligheter fra fjord til fjell.

Naturen og nærturområdene er til glede for alle innbyggere og gjester i Steinkjer kommune. Merka og skilta turruter som kan gås til fots finner du på de nasjonale løsningene.

I tillegg så legger bedriftsidretten ut nye turer hvert år i "Ti på topp" som gir en fin mulighet til å oppdage nye turer i kommunen. 

Naturen og nærturområdene viktig for mange i alle aldre og i alle sosiale lag. Vi må legge til rette for det nære friluftslivet der folk bor, samtidig som hele kommunens friluftsområder gjøres synlig. Det handler om å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv.