Den kulturelle spaserstokken og andre seniortilbud

Det arrangeres kulturtilbud som er spesielt tilrettelagt for de eldre, men åpen for alle som ønsker å delta. 

Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

  •  at seniorene i Steinkjer skal få gode kulturelle opplevelser. 
  •  å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet.
  •  å legge til rette for økt samarbeid mellom kultur- og helsesektoren

Det er rimelige billettpriser og alltid inkludert servering. Tilbudene er gratis for de som bor på bosenter og sykehjem. 

Andre seniortilbud

Ressurssenter for seniorer

Kommunen har også et ressurssenter for seniorer hvor eldre kan henvende seg. Det er åpent en dag i uken på aktivitetssenteret på Steinkjer samfunnshus. Dette er et seniortilbud som skal bidra til en best mulig pensjonisttilværelse.  Det legges til rette både for en god variasjon av tilbudene i samhandling med frivillige lag og organisasjoner, forebyggende hjemmebesøk og hjelp til deltakelse i samfunnsaktiviteter og kulturtilbud. 

Se mer om tilbudet og kontaktinformasjonen her

Nedenfor finner du seniortilbud i regi av Den kulturelle spaserstokken og andre aktører