Ressurssenter for seniorer

Formålet med Ressurssenter for seniorer er å bidra til opprettholdelse av helse og livskvalitet til seniorene (eldre) i Steinkjer kommune. Vi ønsker å bidra til forebygging av helseproblemer som oppstår på grunn av skader, livsstilsrelaterte sykdommer og sosial isolasjon.

Hva kan vi tilby?

Hver onsdag kan seniorer henvende seg til oss på ressurssenteret i Aktivitetssenteret på Steinkjer samfunnshus. Dette er et seniortilbud som skal bidra til at folk i Steinkjer skal ha en best mulig pensjonisttilværelse.

Det legges til rette både for en god variasjon av tilbudene i samhandling med frivillige lag og organisasjoner, forebyggende hjemmebesøk og hjelp til deltakelse i samfunnsaktiviteter og kulturtilbud. Samarbeid mellom kommunale tjenester og frivillige organisasjoner er med og gir seniorene i Steinkjer et bedre helhetstilbud. Gjennom informasjonsarbeid og forebyggende arbeid, vil krevende hjelpebehov kunne utsettes

Vi tilbyr:

  • Informasjon, råd og veiledning
  • Aktivitetstilbud for seniorer
  • Treningsgrupper
  • Kulturelle tilbud
  • Forebyggende hjemmebesøk til deg som fyller 80 år
  • Informasjon/undervisning med tema som er aktuelle for seniorer
  • Informasjon om tjenestene i enhetene i helseetaten

Gjennom forebyggende informasjon ønsker vi å bidra til å øke trygghet og mestring i hverdagen.

Åpningstid:

Onsdager kl. 10.00-14.00

Er du pårørende?

Da er vi her for deg også, så ta kontakt med oss.

Kulturtilbud til seniorer

Kommunen arrangerer kulturtilbud til seniorer gjennom "Den kulturelle spaserstokken" og andre aktører.

Se seniortilbudene som både Den kulturelle spaserstokken og andre aktører arrangerer.
 

Kontaktinformasjon for ressurssenteret

Besøksadresse: Aktivitetssenteret på Steinkjer samfunnshus, Kongens gate 26, 7713 Steinkjer
Rita Andreassen, kommunens frivillighetskoordinator, tlf. 45 97 62 22
Ann-Margareth Rendum Klæth, tlf. 47 97 11 50

 

Treningstilbud for seniorer/eldre 

Kommunen har også et treningstilbud for denne gruppen. 
Se mer informasjon om treningstilbudet og kontaktinformasjon.