Velferdsteknologi

Begrepet velferdsteknologi omfatter en rekke tekniske installasjoner og løsninger som bidrar til en tryggere og bedre helsetjeneste.

Målet med å ta i bruk velferdsteknologi

Målet er at du skal klare deg bedre selv - der du er og kommunen satser nå offensivt på velferdsteknologi. Det er det flere gode grunner til. Vi ønsker at våre tjenester skal bidra til en tryggere hverdag for deg og dine pårørende, at du skal få større frihet og at verdigheten din ivaretas best mulig.

Større press på de ressursene vi har, medfører også at vi må finne mer effektive måter å løse oppgavene våre på i fremtiden. Vi har allerede tatt i bruk en rekke løsninger - og nå intensiveres jobben med å spre disse til enda flere.

I listen under kan du se hvilke velferdsteknologiske løsninger Steinkjer kommune tilbyr i dag.

Forvaltningskontoret

Telefon- og åpningstid: Kl. 10.00-15.00 alle hverdager
Telefon:  48 99 93 30