Trygghetsalarm

Har du behov for å tilkalle hjelp for eksempel ved fall eller i situasjoner du føler deg utrygg, kan du søke om trygghetsalarm.

Hva er trygghetsalarm?

  • Trygghetsalarm er en betalingstjeneste
  • Alarmen er på størrelse med et lommeur. Den bærer du på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp når behov oppstår
  • Alarmen er enkel å bruke. Når du utløser alarmen, blir du koblet direkte til hjemmetjenesten
  • Trygghetsalarmen kan brukes når som helst på døgnet
  • Det monteres en nøkkelboks utenfor inngangsdør til oppbevaring av din dørnøkkel, slik at hjemmesykepleien kan komme inn til deg når du har trykket på alarmen

Hvem kan få trygghetsalarm? 

  • Du har en helsesvikt eller funksjonsnedsettelse som gir behov for hjelp utover faste avtaler med hjemmesykepleien
  • Du bor hjemme alene eller tilbringer mye tid alene hjemme
  • Du er klar og orientert, men har en funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å bruke telefon
     

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester nedenfor.
 

Søk om helse- og omsorgstjenester


Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk, så kan du laste ned dette papirskjemaet. (PDF, 389 kB)

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.
 

Hva koster det 

Trygghetsalarm
Type abonnement Pris pr. mnd.
Abonnement - inntekt inntil 2G. Se 1). 215 kroner
Abonnement - inntekt over 2G 400 kroner
1G = 106 399 kroner pr. 01.01.22. 1) Endringer i fribeløp justeres etter statens satser.

Forvaltningskontoret

Telefon- og åpningstid: Kl. 10.00-15.30 alle hverdager
Telefon:  48 99 93 30