Trygghetsalarm

Har du behov for å tilkalle hjelp for eksempel ved fall eller i situasjoner du føler deg utrygg, kan du søke om trygghetsalarm.

Hva er trygghetsalarm?

  • Trygghetsalarm er en betalingstjeneste
  • Alarmen er på størrelse med et lommeur. Den bærer du på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp når behov oppstår
  • Alarmen er enkel å bruke. Når du utløser alarmen, blir du koblet direkte til hjemmetjenesten
  • Trygghetsalarmen kan brukes når som helst på døgnet
  • Det monteres en kommunal nøkkelboks utenfor inngangsdør til oppbevaring av din dørnøkkel, slik at hjemmesykepleien kan komme inn til deg når du har trykket på alarmen.
  • Du må ha en ekstra dørnøkkel klar. Denne skal ligge i nøkkelboksen vi monterer. 

Hvem kan få trygghetsalarm? 

  • Du har en helsesvikt eller funksjonsnedsettelse som gir behov for hjelp utover faste avtaler med hjemmesykepleien
  • Du bor hjemme alene eller tilbringer mye tid alene hjemme
  • Du er klar og orientert, men har en funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å bruke telefon. 

Hva koster det?

Prisen for trygghetsalarm for 2023

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester nedenfor.

Søk om helse- og omsorgstjenester


Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk, så kan du laste ned dette papirskjemaet. (PDF, 86 kB)

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.
 

Forvaltningskontoret

Telefon- og åpningstid: Kl. 10.00-15.00 alle hverdager
Telefon:  48 99 93 30