Hjelpemidler

Steinkjer kommune kan tilby enkle hjelpemidler som lånes ut ved kortvarig behov - inntil 2 år. Du kan også søke om hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel. 

Korttidslån av hjelpemidler

  • Kommunen låner ut hjelpemidler ved kortvarige behov (inntil 2 år).
  • Hjelpemiddellageret har de mest vanlige tekniske hjelpemidler til forflytning og primære behov som bl.a. toalettforhøyere, dusj- og toalettstoler, manuelle rullestoler samt rullatorer. Dette kan ofte være gjenbrukt utstyr som ikke er ment til varig utlån.
  • Trenger du krykker, skohorn og strømpepåtrekkere, anses disse som forbruksvare og det må du skaffe selv.


Sted: Jæktsmedgata 6 på Nordsileiret, og her kan man selv både hente og levere hjelpemidler.
Åpningstid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag, kl. 09.00-14.00,
Telefon: 95 05 66 49
Bruk fortrinnsvis e-post ved henvendelser: hjelpemidler@steinkjer.kommune.no

Service og reparasjoner

Ved behov for service/reparasjoner av hjelpemidler, ta direkte kontakt med en av hjelpemiddelteknikerne:
Even Fjerstad    tlf. 45 87 65 69
Hans Erik Moe   tlf. 91 91 04 22

Hva koster det?

Utlån av korttidshjelpemidler er gratis, og hjelpemiddellageret tilbyr utkjøring av hjelpemidler til de som ikke har anledning til å komme innom lageret og hente selv.

Langtidslån av hjelpemidler

Trenger du hjelpemidler for varig lån, må du søke via NAV.  Når søknaden innvilges, blir hjelpemiddelet levert kommunen som igjen bistår med utlevering.
Se informasjon og hvordan du søker her: hjelpemiddelsentralen/NAV.

Trenger du bistand for å søke for voksne over 18 år, kan du kontakte Steinkjer rehabilitering på telefon 47 97 11 59.
For barn under 18 år, ta kontakt med barn og familie på telefon:  47 47 36 56 / 40 40 05 24.
 

Hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel

Til informasjonsside om hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel