Hjelpemidler

Steinkjer kommune kan tilby enkle hjelpemidler som lånes ut ved kortvarig behov - inntil 2 år. Du kan også søke om hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel. 

Korttidslån

  • Kommunen låner ut hjelpemidler ved kortvarige behov (inntil 2 år).
  • Hjelpemiddellageret har de mest vanlige tekniske hjelpemidler til forflytning og primære behov som bl.a. toalettforhøyere, dusj- og toalettstoler, manuelle rullestoler samt rullatorer. Dette kan ofte være gjenbrukt utstyr som ikke er ment til varig utlån.
  • Trenger du krykker, skohorn og strømpepåtrekkere, anses disse som forbruksvare og det må du skaffe selv.

Langtidslån

  • Trenger du hjelpemidler for varig lån, må du søke via NAV.
    Når søknaden innvilges, blir hjelpemiddelet levert kommunen som igjen bistår med utlevering.
    Se informasjon og hvordan du søker her: hjelpemiddelsentralen/NAV.

Hvordan få tjenesten?

Ved behov for kortidslån (utlån inntil 2 år), ta kontakt med hjelpemiddellageret på telefon eller e-post (se nederst), eller:

  • For barn og ungdom under 18 år: Kontakt habiliteringstjenesten for barn og ungdom på tlf. 74 16 90 00
  • For voksne: Kontakt Steinkjer rehabilitering på tlf. 47 97 11 59

Saksbehandlingstid

Hjelpemidlet kan fås på dagen. 

Hva koster det?

Utlån av korttidshjelpemidler er gratis, og hjelpemiddellageret tilbyr utkjøring av hjelpemidler til de som ikke har anledning til å komme innom lageret og hente selv, mot et lite vederlag.

Trenger du hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel?

Til informasjonsside om hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel

 

Hjelpemiddellageret

Sted: Jæktsmedgata 6 på Nordsileiret, og her kan man selv både hente og levere hjelpemidler.
Åpningstid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag
Tid: kl. 09.00-14.00,
Telefon: 95 05 66 49
Bruk fortrinnsvis e-post ved henvendelser: hjelpemidler@steinkjer.kommune.no

Service og reparasjoner

Ved behov for service/reparasjoner av hjelpemidler, ta direkte kontakt med en av hjelpemiddelteknikerne:
Even Fjerstad    tlf. 45 87 65 69
Hans Erik Moe   tlf. 91 91 04 22