Hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel

Hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel må søkes om hos NAV Hjelpemiddelsentral. Kommunens fysio- og ergoterapitjeneste kan bistå med å gjøre en vurdering av hvilke hjelpemidler som er aktuelle og videre hjelpe med å skrive søknad, samt tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemiddelet.

Syns- og hørselskontaktene formidler ikke vanlige briller, lesebriller eller høreapparater.

Før du søker

Før det henvises til fysio- og ergoterapi anbefales det at du har fått undersøkt din hørsel hos fastlege eller audiograf, og/eller ditt syn hos optiker eller øyelege.

Ta deretter kontakt med oss.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer

Synskontakt:
Eli Ringseth, telefon 47 97 11 55
Else Mari Høydal, telefon 95 91 64 43

Hørselskontakter:
Ann-Margaret Rendum Klæth, telefon 47 97 11 50
Ida Solum Lystad, telefon 47 97 11 54