Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hva er brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en måte å assistere personer med nedsatt funksjonsevne som trenger hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Man ansetter selv assistenter som kan hjelpe med gjøremål man ikke klarer selv. Slik får man mulighet til å ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonsnedsettelse.

Hva kan du få hjelp til?

Praktisk hjelp og bistand til for eksempel påkledning, hygiene og mat. 

Tjenester som krever helsefaglig kompetanse skal normalt ikke inngå i oppgavene. Det er mulig å kombinere ulike tjenester der det er mest hensiktsmessig. Brukerstyrt personlig assistent kan kombineres med for eksempel nattjeneste eller bistand fra sykepleier.

Slik søker du

Du søker brukerstyrt personlig assistanse ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk, så kan du laste ned dette papirskjemaet. (PDF, 86 kB)

Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende.

Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Valg av leverandør

Dersom du blir innvilget BPA kan du ansette assistent i samarbeid med kommunen,  privat leverandør eller via eget foretak. 

Hva koster det?

Du betaler for den del av tjenesten som er praktisk bistand (hjemmehjelp).

Forvaltningskontoret

Telefon- og åpningstid: Kl. 10.00-15.00 alle hverdager
Telefon:  48 99 93 30