Omsorgsbolig (bofellesskap)

Kommunen har en rekke boliger, som leies ut til innbyggere med ulike behov for tilrettelegging og omsorgstiltak. En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt slik at beboere skal kunne motta pleie, omsorg og praktisk bistand etter behov.

Hva tilbyr vi?

Omsorgsbolig er bolig som er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål med fast tilknyttet personell hele eller deler av døgnet.

Det er flere typer av botilbud til ulike grupper. 

  • Omsorgsbolig med personalbase
  • Frittliggende omsorgsbolig tilknyttet omsorgssenter 
  • Bofellesskap for personer med demens 
  • Bofellesskap til personer med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming
  • Bofellesskap til personer med alvorlig psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose psykisk lidelse og rus

Den som bor i omsorgsbolig betraktes som hjemmeboende og betaler husleie og andre utgifter selv. Leie av omsorgsbolig skal som hovedregel være tidsbestemt.

Hvem kan få omsorgsbolig? 

Personer med omfattende behov for oppfølgning, pleie og omsorg og som tilhører disse

  • eldre personer
  • personer med psykisk og fysisk funksjonshemming
  • personer med alvorlig psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose psykisk lidelse og rus

Omsorgsbolig tildeles etter individuell vurdering til personer som har behov for trygghet og mye bistand og omsorg i løpet av døgnet. Langvarige omsorgstilbud som tidligere ble gitt i sykehjem eller andre institusjoner, gis nå i omsorgsboliger

Slik søker du

Du søker omsorgsbolig ved å fylle ut søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester.

Søk helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk, så kan du laste ned dette papirskjemaet. (PDF, 389 kB)

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Les mer om saksbehandling, klage  og søknadsprosessen.

Hva koster det? 

Du betaler husleie etter kommunale satser. Strømutgifter etter avtale. Personer som bor i omsorgsbolig kan på visse vilkår søke om bostøtte.

Hvor er omsorgsboligene?

Se oversikten over alle omsorgsboligene (bofellesskapene).
 

Forvaltningskontoret

Telefon- og åpningstid: Kl. 10.00-15.30 alle hverdager
Telefon:  48 99 93 30