Henning skole

Henning skole er en barneskole 1-7 som ligger i Henning, 10 km fra Steinkjer sentrum.
Skolen har 13 ansatte med bred kompetanse som pedagoger, assistenter, fagarbeidere, merkantil og rektor.
Skolen har en ung stab med stå-på-vilje som jobber godt sammen for å skape en skole der alle får de beste forutsetninger for trivsel og læring. 

Foresatt i skolen?

Vi oppfordrer alle våre foresatte til å oppdatere sin kontaktinformasjon på skolesystemet IST.

For å følge opp eleven vil det være nyttig å laste ned appene IST Home og Skooler parents til din mobil.

Skolerute

Skolene i Steinkjer kommune følger Trøndelag fylkeskommunes skoleruter. Ved evt. avvik, så får elever og foresatte direkte beskjed fra skolen. 

Mine samtykker

Skolene bruker IST samtykkeportal for å spørre foreldre om lov til eksempelvis å ta bilde av elev, delta på gudstjeneste før jul og lignende. Du kan samtykke og trekke tilbake samtykke når du vil.

Logg inn på samtykkeportalen for å se dine samtykker

SFO

Les mer om skolefritidsordningen.