Søk barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Søknader som kommer inn etter fristen og utover året behandles i supplerende opptak.

Slik søker du barnehageplass

Bruk vår søknadsportal. Du kan søke om plass i opptil 5 barnehager i prioritert rekkefølge.

Søk barnehageplass

Barnehagene med kontaktinformasjon

Informasjon om den enkelte barnehage og kontaktinformasjon. Se disse i kart lenger ned.

Barnehager og skoler vist i kart - Se nederst

I kartet kan du klikke øverst til høyre for å gjøre det større og du kan bevege kartet, eller zoom ut.

Kartoversikt