Om oppvekststrategi/BTI

Steinkjer kommune har en helhetlig oppvekststrategi, som gjennom ulike medvirkningsprosesser har fått navnet En trygg og god oppvekst i Steinkjer - for alle. Bakgrunnen for oppvekststrategien er et opplevd behov for å samle tråder og se helhetlig på alle innsatser inn mot målgruppen gravide, barn, unge og familier. Det er en fordel å jobbe med å få til flere gode sammenhenger og stimulere til mer samhandling på tvers av fag, sektor og eierform, noe som også henger sammen med kommunedelplanens samfunnsdel og prinsippene i kommune 3.0 (se bildet under). 

Lørenskog kommune

Oppvekststrategien bygger på ulike satsninger, prosjekter og planverk, både nasjonalt og lokalt. I all hovedsak beskriver oppvekststrategien kommunens arbeid for å oppfylle krav og forventninger i BTI (Bedre tverrfaglig innsats og samhandling) og Oppvekstreformen. Les mer om oppvekstreformen på Bufdir sine sider og BTI her. 

Helhetsbilde som viser sammenhenger i kommunens oppvekststrategi Maria Myhr Haugnes Mål/målområder i oppvekststrategien En trygg og god oppvekst i Steinkjer - for alle Maria Myhr Haugnes

Arbeidet med oppvekststrategien og BTI er organisert i ledelsen i kommunen, forankret i både administrasjon og politikk, og det etableres et BTI-nettverk med superbrukere/kontaktpersoner fra hver enhet som skal sikre forankring ute på enhetene. 

Mer informasjon kommer fortløpende.