Skal du gifte deg?

Steinkjer kommune har vigselsrett, og kan dermed vie ektepar. Det er ordfører, varaordfører, kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, formannskapssekretær og spesialrådgiver som har myndighet til å utføre vigselsseremonien.

Slik bestiller dere vigsel 

Bestill prøvingsattest

Hvis du vil gifte deg, så trenger vi at du aller først skaffer en prøvingsattest. Prøvingsattesten er et bevis på at dere har lov å gifte dere, altså en prøving av ekteskapsvilkårene.

Prøvingsattest får dere fra Skatteetaten og er gyldig i 4 måneder. Steinkjer kommune har ikke innsyn i denne saksbehandlingen og kan ikke gi noen svar på spørsmål om saksgangen. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Bestill prøvingsattest 

Det er likevel mulig å bestille vigsel før du bestiller prøvingsattest, for eksempel hvis dere planlegger bryllup til sommeren og trenger lang planlegging. Prøvingsattesten må da ettersendes til oss digitalt eller via post. Husk da å tilpasse det slik at prøvingsattesten er gyldig på det tidspunktet du tenker å gifte deg

Bestill vigsel

Vi anbefaler å vente med å sende ut bryllupsinvitasjoner og leie selskapslokale før søknad til kommunen er behandlet, og før prøvingsattesten er i orden. Det kan inntreffe særskilte omstendigheter, og Skatteetaten har i perioder lang saksbehandlingstid.

Når prøvingsattesten er i orden kan du ta kontakt med oss og avtale tidspunkt for vigsel. 

Tid og sted

Vielsene finner normalt sted på Steinkjer rådhus, nærmere bestemt Litj Jacob eller eller Weidemannsfoajeen. Ukedager fra kl 14.00 - 15.00 og lørdag formiddag. Det er mulig å avtale vielse på andre steder og andre tidspunkt.

For å avtale tid og sted for vielse, kan du henvende deg til kommunens servicetorg på rådhuset, sende e-post til info@steinkjer.kommune.no.

Få bekreftelse

På e-post fra kommunen får du bekreftet avtale, og du får før vielsen oppgitt navn på vigsler. Ved behov kan du kommunisere med vigsler pr e-post, eventuelt avtale et formøte.

Praktisk info

Gjester

Det kan tas med inntil 100 gjester. Det blir satt ut stoler, men blir det så mange som 100, må vi vurdere om de kan stå under den 10 min lange seremonien.  

Parkering?

Brudeparets bil kan stå ved inngangen til rådhuset under seremonien. De andre må parkere på ordinære plasser som til vanlig. 

Når bør vi møte opp?

Møt helst opp ca 10 minutter før selve seremonien.

Ord til brudeparet - borgerlig vigselsformular