Tiltak, samtaler og veiledning

Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien.

Hjelp til barn og familier

Barnevernet kan sette inn ulike tiltak for å hjelpe barn og familier. Tiltak kan være støtte til foreldre for å kunne håndtere foreldrerollen, eller avlastning i perioder.

Tiltakene kan både være rettet direkte mot barnet eller som et tiltak som retter seg mot foreldrenes omsorgskompetanse. Målsetting med tiltakene skal være å forhindre at barn lever under omsorgssvikt og samtidig forhindre at barn må flyttes ut av sine familier.

Les mer om forskjellige typer tiltak hos Bufdir