Parkering i Steinkjer

Parkeringsreguleringen er med på skape trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for alle. Ved å få til en rullering av sentrumsnære parkeringsplasser vil tilgjengeligheten bli bedre, og vi får et bedre miljø i gaterommet.

Hvor lenge kan man parkere? 

Skilting på stedet vil fortelle deg hvilke vilkår som gjelder for å kunne parkere lovlig. Vær ekstra oppmerksom på parkering forbudtsonen i Steinkjer sentrum, her er det kun lov å parkere på merkede parkeringsplasser.

På tidsbegrensede gratisplasser kan må du bruke urskive/parkeringsskive for å dokumentere parkeringstidspunktet, og det er også mulig å bruke EasyPark og ParkLink som urskive.

Betale for parkering

Steinkjer sentrum

Du kan velge om du vil betale med kort, kontanter eller Easypark-appen eller ParkLink-appen på mobilen. Husk at Easypark og ParkLink er en eksterne tjenesteytere, de opererer med et påslag som betaling for sine tjenester.  Du kan også kjøpe abonnement - se informasjon om dette nedenfor. 

Abonnement parkering (årskort, halvårskort og månedskort)

Det er en egen ordning for betaling og årsabonnement på skistadion - se eget avsnitt lenger ned på siden.

Ønsker du å bestille årskort, halvårskort eller månedskort for parkering, så er det tilgjengelig for disse parkeringsplassene: 
Steinkjer sentrum, helse- og beredskapshuset, InnoCamp og badeplassene  Paradisbukta og Hoøya.

Logg på parkeringsportalen for å bestille og administrere avtaler og abonnement

Om du skal endre registreringsnummer for din parkeringsavtale eller få oversikt over dine parkeringsavtaler, så kan du selv gjøre det. 

Logg på og administrer dine parkeringsavtaler på parkeringsportalen.

Steinkjer skistadion

Steinkjer skistadion har fra 1. januar 2023 kamera som leser registreringsnummer ved innkjøring til avgiftsområder. Kjøretøy som er lengre i avgiftsområde enn 20 minutter blir registrert med døgnpris for parkering. Avgift kan betales på betalingsautomat ved skistadion eller via Parkpay.no innen 48 timer etter du forlater området. Ved manglende betaling innen 48 timer, vil faktura bli utsendt med fakturagebyr.

Betal parkering eller kjøp årsabonnement via Parkpay.no på skistadion.

Fremgangsmåte for å kjøpe årsabonnement: 

  1. Opprett bruker på Parkpay.no ved å gå på "Min Side".
  2. Registrer ditt skiltnummer under "Kjøretøy".
  3. Klikk "Lokasjoner" og velg "Steinkjer skistadion".
  4. Følg videre prosessen til du kommer til kvittering.

Priser parkering

Se priser for parkering i sentrum og for turområder

Parkeringsplasser i sentrum

Kommunekart

Mitt kart