Parkering - sentrum og skistadion

Her finner du informasjon om betalingsmuligheter i sentrum og på skistadion og betalingssatsene.

Priser parkering

Parkeringssatsene for 2024 (PDF, 115 kB)

Har du fått parkeringsbot?

Se mer om informasjon om ileggelsen i parkeringsportalen og eget skjema for å ev. klage på parkeringsbot. 

Parkeringsplasser i sentrum

Kommunekart

Mitt kart