Parkeringsbot

Har du fått parkeringsbot fra Steinkjer kommune? 

Se detaljer om din parkeringsbot

Ved å logge deg på kan du se detaljer om ileggelsen. Du trenger registreringsnummer og saksnummeret som du finner på den gule lappen (ileggelsen). Ønsker du å sende inn klage, så må du bruke klageskjemaet lenger ned på siden her.

Logg på parkeringsportalen for å se detaljer om ileggelsen. 

Om du ikke har detaljene på ileggelsen, send e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no med kontaktinfo, så kan vi ettersende detaljer slik at du får betalt. 

Når kan jeg klage? 

Du kan klage på boten, husk at klagefristen er 3 uker fra du fikk boten. 

Du kan klage på parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon hvis:

  • vilkåret for å få parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon ikke var tilstede
  • du drev av- eller pålessing eller av- eller påstigning
  • kjøretøyet var stjålet og du har bekreftelse på at det er anmeldt til politiet
  • det var en nødsituasjon, for eksempel motorhavari eller akutt sykdom
  • kjøretøyet var registrert på en annen eier ved tidspunktet for ileggelsen

Husk at klagefristen er 3 uker. Det er viktig at du betaler boten innen fristen, slik at du unngår purring og gebyr, mens du venter på svar på klagen. Dersom du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake.

Slik klager du 

Du klager på parkeringsbot ved å fylle ut skjemaet nedenfor som heter "klage på parkeringsgebyr/kontrollsanksjon" 

Klage på parkeringsbot/kontrollsanksjon

Behandling av klage 

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom kommunen ikke kan avgjøre saken og gi svar innen en måned, skal du ha et foreløpig svarbrev om dette, med opplysninger om når det antas at du får et vedtak.

Dersom du får medhold i klagen, får du tilbakebetalt parkeringsgebyret eller kontrollsanksjon. 

Satsene til parkeringsgebyr/kontrollsanksjon

  • Gebyret er på 900 kroner
  • Hvis du ikke betaler innen fristen vil parkeringsgebyret økes med 50 %, dette vil si 450 kroner i tillegg
  • Kontrollsanksjon er på 990 kroner, 660 kroner og 330 kroner

For mer informasjon på satsene for parkeringsgebyr/kontrollsanksjon se parkeringsforskriften. 

Hvis du ikke får medhold i klagen 

Hvis du ikke får medhold i klagen på en parkeringsgebyret kan du få saken behandlet i Inn-Trøndelag tingrett. Du må sende inn kravet innen tre uker etter du har mottatt avslaget. 

Hvis du ikke får medhold i klagen på en kontrollsanksjon kan du få saken behandlet i Parkeringsklagenemda. Du må sende inn kravet innen tre uker etter du har mottatt avslaget.