Folkehelse

Folkehelsearbeid krever tverrfaglighet og samarbeid med frivillige og næringsliv, og gjøres på mange ulike arenaer.

I Steinkjer kommune er handlingsplan for folkehelse styrende i noe av dette arbeidet, og denne planen er tverrsektoriell. I tillegg skal et bredt sammensatt folkehelseteam være støttespillere for folkehelsekoordinator.

Folkehelsekoordinator skal være pådriver og støtte i folkehelsespørsmål, sørge for folkehelse i planer, søke tilgjengelig kunnskap og jobbe kunnskapsbasert.

Folkehelsekoordinator har også ansvar for det som omhandler spillemidler i kommunen

Handlingsplan for folkehelse (PDF, 3 MB)
 

Folkehelsekoordinator Stine Strand 
​Telefon: 45 97 50 88

Andre nyttige artikler

Artikkelliste