Politisk ledelse

Ordfører

Ordfører Anne Berit Lein - Klikk for stort bildeAnne Berit Lein

Anne Berit Lein er ordfører i Steinkjer kommune. 
Hun representerer Senterpartiet og har kontor på rådhuset.

Ordføreren har ifølge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. 
Hun har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis hun er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, dersom ikke myndigheten er delegert andre.

Ordføreren representerer kommunen i mange fora og samarbeidsorgan, og arbeider med ulike utviklingsprosjekt på vegne av kommunen.  Ordføreren har også en viktig rolle som ombudsmann for innbyggerne, og derfor i mange arrangement og markeringer rundt om i Steinkjer.

 

Varaordfører

Varaordfører Øystein Bjørnes - Klikk for stort bildeØystein BjørnesVaraordfører er Øystein Bjørnes (UAVH).  
Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. 

Varaordfører leder også møter i formannskapet og kommunestyret om ordfører er fraværende.