Ordfører og varaordfører

Her finner du kort informasjon om kommunens øverste politiske ledelse. 

Ordfører 

Gunnar Thorsen - Klikk for stort bilde

Ordfører Gunnar Thorsen representerer Arbeiderpartiet og har kontor på rådhuset.

Ordføreren har ifølge kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. 

Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem. 

Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, dersom ikke myndigheten er delegert andre.Ordføreren representerer kommunen i mange fora og samarbeidsorgan, og arbeider med ulike utviklingsprosjekt på vegne av kommunen. 

Ordføreren har også en viktig rolle som ombudsmann for innbyggerne, og derfor i mange arrangement og markeringer rundt om i Steinkjer.

Tidligere ordførere

Ordførere i Steinkjer kommune - fra 1857
Ordførere i tidligere Verran kommune
 

Varaordfører

Christine Agdestein - Klikk for stort bilde

Varaordfører Christine Agdestein

Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. Varaordfører leder også møter i formannskapet og kommunestyret om ordfører er fraværende.   ​

 

 

 

 

Medlemmene i politiske utvalg

Her finner du medlemmene i de politisk utvalg, samt møteplanen og sakene.