Ordfører og varaordfører

Her finner du kort informasjon om kommunens øverste politiske ledelse. 

Ordfører 

Ordfører Anne Berit Lein - Klikk for stort bildeAnne Berit Lein

Ordfører Anne Berit Lein representerer Senterpartiet og har kontor på rådhuset.

Ordføreren har ifølge kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. 

Hun har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis hun er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, dersom ikke myndigheten er delegert andre.

Ordføreren representerer kommunen i mange fora og samarbeidsorgan, og arbeider med ulike utviklingsprosjekt på vegne av kommunen. 

Ordføreren har også en viktig rolle som ombudsmann for innbyggerne, og derfor i mange arrangement og markeringer rundt om i Steinkjer.

Tidligere ordførere

Ordførere i Steinkjer kommune - fra 1857
Ordførere i tidligere Verran kommune
 

Varaordfører

Varaordfører Øystein Bjørnes - Klikk for stort bilde

Varaordfører Øystein Bjørnes (UAVH)

Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. Varaordfører leder også møter i formannskapet og kommunestyret om ordfører er fraværende.   

Medlemmene i politiske utvalg

Her finner du medlemmene i de politisk utvalg, samt møteplanen og sakene.