Ordfører og varaordfører

Her finner du kort informasjon om kommunens øverste politiske ledelse. 

Ordfører Anne Berit Lein (Sp)

Ordfører Anne Berit Lein - Klikk for stort bilde

Hun representerer Senterpartiet og har kontor på rådhuset.

Ordføreren har ifølge kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. 

Hun har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis hun er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, dersom ikke myndigheten er delegert andre.

Ordføreren representerer kommunen i mange fora og samarbeidsorgan, og arbeider med ulike utviklingsprosjekt på vegne av kommunen. 

Ordføreren har også en viktig rolle som ombudsmann for innbyggerne, og derfor i mange arrangement og markeringer rundt om i Steinkjer.

Popup ordførerkontor

Du kan møte ordføreren til en uformell kaffeprat rundt om i kommunen og det er satt opp 5 møtesteder i mars og det vil komme nye datoer og steder for april og mai mm. 

Ordførerens popup-kontor
Dato Tid Sted
Fredag 10.mars kl. 09.00-11.00 Steinkjer folkebibliotek
Mandag 20. mars kl. 14.00-15.30 Mære skole, møterom Lysheim
Torsdag 23. mars kl. 12.00-14.00 Coop Prix Malm
Onsdag 29. mars kl. 10.00-12.00 Frivilligsentralen i Stod
Fredag 31. mars kl. 12.00-14.00 Bygdasentralen i Beitstad

Tidligere ordførere

Ordførere i Steinkjer kommune - fra 1857
Ordførere i tidligere Verran kommune
 

Varaordfører Øystein Bjørnes (UAVH).

Varaordfører Øystein Bjørnes - Klikk for stort bilde

 
Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. 

Varaordfører leder også møter i formannskapet og kommunestyret om ordfører er fraværende.   

Medlemmene i politiske utvalg

Her finner du medlemmene i de politisk utvalg, samt møteplanen og sakene.