Folkevalgte og politiske utvalg

Møtekalender og folkevalgte for alle politiske utvalg

I vår innsynsmodul (se linken nedenfor) finner du oversikt over alle politiske utvalg og deres medlemmer.

Ved å trykke på det enkelte utvalget i modulen, kommer det opp en kalender med møteoversikt. Over kalenderen er det en menyknapp som heter "medlemmer" hvor alle de folkevalgte for det utvalget kommer opp. 

Innsynsmodulen med møter, saker og medlemmer i politiske utvalg.


Kontrollutvalget: