Vet du hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom?

Steinkjer kommune har tatt i bruk arealplaner. no som planarkiv- og det er nå enkelt å finne ut hva som gjelder for egen eiendom, en eiendom du vurderer å kjøpe eller et nabolag du er nysgjerrig på. 

Steinkjer kommunes planarkiv er nå lett tilgjengelig for alle på arealplaner.no.  

Første sida du kommuner inn på er en søkeside der du enten kan søke på eiendom (adresse, gårds/bruksnummer) eller på planens navn om du kjenner det. Du kan og få liste over vedtatte planer eller planer under arbeid om du velger det. 

Når du kommer inn på en konkret plan får du opp et bilde lignende det under her: 

Illustrasjon av nettside - Klikk for stort bilde

Øverst er informasjon om planen i den grå boksen. Til høyre for grå boks er det et kartutsnitt. 

På knapperaden under finner du: 

Plandokumenter: Her ligger planens vedtatte dokumenter som plankart, planbestemmelser og beskrivelse. 

Planbehandlinger; Her finner du de ulike fasene i behandlingen av planen, med tilhørende dokumenter

Dispensasjoner: Om det er gitt dispensasjoner fra planens bestemmelser finner du de her

Planforhold: eventuelle spesielle forhold 

Saksdokumenter: For planer under arbeid gir denne knappen direkte innsyn i kommunens saksmappe på saken. Her ligger all skriftlig kommunikasjon i saken tilgjengelig for alle, så fremt det ikke er dokumenter som er underlagt taushetsplikt. 

Tidsakse: Viser tidsaksen for planlagt sluttbehandling av saken

Gi tilbakemelding: Her kan du sende innspill til planen i høringsfasen