Tildeling av Steinkjer kommunes kulturpris og frivillighetspris for 2023

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har i dag 22.11.23 vedtatt å gjøre følgende tildelinger.

Steinkjer kommunes kulturpris 2023 tildeles Magne Rygh

Magne Rygh tildeles Steinkjer kommune sin kulturpris for sitt virke som kunstner og maler. 

Fakta:
Magne Rygh fra Henning i Steinkjer er født i 1947.

Rygh er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustrihøgskole og Statens kunstakademi. Han har også han en rekke studiereiser til blant annet New York, Italia, Frankrike og Berlin.

Magne Rygh har hatt en rekke utstillinger over hele Norge, og er innkjøpt av blant annet Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Drammen museum, Trondheims Kunstmuseum, Norsk kulturråd for å nevne noen nasjonale. Rygh er også innkjøpt i flere andre land. Han har også hatt en rekke store utsmykningsoppdrag.

Magne Rygh ble også lansert i en av åpningsproduksjonene i Steinkaret (Steinkjer kulturhus) i forbindelse med åpningen 1. september 2023. Han har nå en utstilling i Telegrafen i Steinkjer kulturhus sammen med Hilde Vemren i regi av Steinkjer kunstforening.

Prisen som deles ut i kommunestyremøtet onsdag 13.desember består av et diplom, en skulptur utført av kunstneren Nils Aas og et pengebeløp.

Steinkjer kommunes frivillighetspris 2023 tildeles Elisabeth Knudsen

Hun er styreleder og ildsjel i Egge skolekorps. 

Som begrunnelse for vedtaket har hovedutvalget vektlagt følgende beskrivelse innsendt av forslagstiller
Som et samarbeidende korps til Egge skolekorps ser vi i Steinkjer skolekorps hvor mye Elisabeth gjør for barn og unge i korpsmiljøet i Steinkjer, og særlig for barn i Egge skolekrets. 

Egge skolekorps har i dag rundt 30 medlemmer til sammen i hovedkorps, aspiranter/juniorer og drill. Elisabeth har vært kasserer og senere styreleder i mange år. Hun startet med å ha egne barn som medlemmer i skolekorpset, men de siste 3 årene har hun vært med som styreleder, uten egne barn som medlemmer i korpset. 

Likevel vet alle i Steinkjer og Egge skolekorps hvem Elisabeth er! Hun har mange baller i luften, men lander dem alle. Som styreleder har hun ansvar for alle områdene i korpsdrifta; økonomi, uniformer, lokaler, dugnader, avtaler med kulturskolen/ Steinkjerbygg/ andre samarbeidspartnere osv. 

Hun har i tillegg lagt ned en særlig innsats for drillmiljøet i Steinkjer hvor hun, frem til i høst, selv har vært vakt på alle de ukentlige drilløvelsene til Steinkjer og Egge skolekorps. Men innsatsen hennes stopper ikke ved å bare bruke mange timer i «korpsrommet» på Egge og de «vanlige styrelederoppgavene». Hun gjør det meste i smått og stort, f.eks. setter opp vaktlister for øvinger, gjør innkjøp til pausekos, bidrar i ulike møter, låner ut korpsutstyr og mye mer! 

Det å drifte et korps, nesten helt på egen hånd er en formidabel oppgave som vi ønsker Elisabeth skal bli anerkjent for! Ikke bare drifter hun disse oppgavene godt faglig, men også med et smil og en serviceinnstilling som er beundringsverdig. Vi er mange som nyter godt av hennes innsats, på flere vis.

Overrekkelsen av prisen vil bli annonsert senere.