Steinkjer kommune inngår samarbeid med Værnes responssenter

Fra og med 1. april 2023 samarbeider Steinkjer kommune med Værnes responssenter om tjenester på varsler fra trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger som benyttes i helse – og velferdsetaten.

Værnes responssenter er et interkommunalt samarbeid som startet i 2019, der Steinkjer kommune er kommune nr 16 som går inn i samarbeidet. Værnes responssenter benytter høyt kvalifisert helsekompetanse som gjør faglige vurderinger av innkommende varsler og har systemovervåkning av tekniske feil for å avdekke disse så tidlig som mulig, for å iverksette nødvendig tiltak. Dette vil avlaste utøvende helsetjenester i kommunen.

Ved behov for å aksjonere på varsler sendes oppgaven tilbake til helsetjenesten i Steinkjer kommune, samarbeidet vil derfor ikke ha en praktisk betydning for innbyggere som har tjenesten trygghetsalarm eller andre velferdsteknologiske løsninger.

Besøk ved Værnes responssenter - Klikk for stort bilde Petter Sevatdal Mollerop

Operatør ved Værnes responssenter Bente Dahl flankeres her av ordfører Steinkjer kommune Anne Berit Lein, fagkoordinator Værnes responssenter Trond Lundemo, sektorleder hjemmetjenesten Steinkjer kommune Annette Høin og ordfører Stjørdal kommune Eli Arnstad

Besøk ved Værnes responssenter - Klikk for stort bilde Petter Sevatdal Mollerop

Fagkoordinator Værnes responssenter Trond Lundemo orienterer om Værnes responssenter til sektorleder hjemmetjenesten Steinkjer kommune Annette Høin, ordfører Steinkjer kommune Anne Berit Lein og ordfører Stjørdal kommune Eli Arnstad