Steinkjer kommune har hatt besøk av Kommunal Rapport

De ønsket å se hvordan kommunens første trygghetsbolig på Skjefte fungerer. 

Bilde av beboer med familie i trygghetsboligen - Klikk for stort bildeOthelie Overrein, Anne Marta Overrein og Ingrid Kaldahl Berit Almendingen

Journalist Berit Almendingen intervjuet beboer Othelie Overrein og hennes datter Anne Marta Overrein. I tillegg var enhetsleder for hjemmetjenesten sør, Ingrid Kaldahl og kommunalsjef helse og velferd, Anita Ulstad til stede. 

Othelie trives og synes det er fint å bo der nå, men det tok litt tid før hun fant seg til rette i og med at hun kom fra et bosenter med høyere omsorgsnivå. 

Hva er en trygghetsbolig?

De som bor i trygghetsbolig har egen leilighet og egen husholdning, men har et fellesareal sammen med de andre beboerne som gir muligheten til sosialt samvær. Dette skal være et tilbud før behovet for heldøgns helse- og omsorgstjenester oppstår.

I Steinkjer er det foreløpig bygd en trygghetsbolig med 8 leiligheter og den ligger på Skjefte i nærheten av Guldbergaunet bosenter. Beboerne kan delta på aktiviteter på bosenteret og kommunens forvaltningskontor tildeler hjemmehjelp og hjemmesykepleie etter behov.

Noen av de som bor der nå, kom fra et bosenter som ble lagt ned og noen kom fra egne hjem. De som hadde behov for mer helsehjelp, fikk tilbud om sykehjemsplass. Det er planlagt flere slike trygghetsboliger i kommunen.

En trygghetsvert som er ansatte i deltidsstilling, møter opp for å bistå med baking, historiefortellinger, koordinere middagene og bestillingene fra kommunens hovedkjøkken.

I tillegg stiller saniteten opp noen ganger i måneden.

Kommunen må tenke annerledes

Kommunalsjef for helse og velferd, Anita Ulstad, understreker at kommunen må ta nye grep på grunn av demografiendringer. Hun sier at andelen eldre i Steinkjer øker med nesten 50 prosent fram til 2040. Samtidig blir det færre personer i yrkesaktiv alder. Utfordringen er ikke penger, men tilgang på helsepersonell. Derfor må vi endre tjenestene.

Anne Marta Overrein, som selv jobber i helsevesenet, er positiv til den nye boformen. Hun ser også at kommunen er nødt til å ta nye grep, men hun mener også at det er viktig at beboerne får nødvendig hjemmesykepleie og hjemmehjelp, og at ordningen med trygghetsvert fungerer.

Othelie Overrein sier at ordningen med trygghetsbolig passer best for slike som henne, for man må være i form, og det er viktig å finne personer som passer sammen.