Steinkjer kommune fikk 1,1 millioner kroner i netto driftsresultat i 2022

Steinkjer kommune fikk et netto driftsresultat på 1,1 millioner kroner i 2022. Kommunestyret hadde budsjettert med et underskudd på 21,5

Bjørn Kalmar Aasland - Klikk for stort bildeKommunedirektør Bjørn Kalmar Aasland

millioner kroner.

Uten engangsinntekter i 2022 hadde netto driftsresultat vært betydelig negativt.

Kommunedirektør Bjørn Kalmar Aasland oppsummerer med at Steinkjer kommune fortsatt har en presset økonomi, og mener det er viktig å være både realistisk og optimistisk.

Driftsresultatet for 2022 er 43 millioner svakere enn måltallet kommunestyret har vedtatt. Det er likevel betydelig bedre enn budsjettet for 2022. Her budsjetterte kommunestyret med et underskudd på 21,5 millioner kroner.
Kommunedirektøren påpeker at den økonomiske situasjonen ikke er bærekraftig fordi vi er avhengig av ekstrainntekter for å «berge» resultatet.
Han gir også honnør til ansatte som har vist en stor grad av budsjettdisiplin.
- Steinkjer kommune er e
n organisasjon med utrolig mange dyktige og lojale medarbeidere, påpeker kommunedirektøren.
I oppsummeringen sin sier kommunedirektøren at det er viktig å være både realistisk og optimistisk, og framhever følgende:
  • Fortsatt en presset økonomi - selv om det ikke er krise i dag
  • Omstillingsbehovet er fremdeles like stort, men vi har fått ett år ekstra handlingsrom
  • Driftsnivået er for høyt og det er krevende å gjennomføre så store kostnadsreduksjoner
  • Administrasjonen er usikker på om omfang av vedtatte tiltak er bærekraftig og tidslinjen for gjennomføring av tiltakene
  • En organisasjon med utrolig mange dyktige og lojale medarbeidere
  • Utfordrende rekrutteringssituasjon innen flere sektorer
  • Kontinuerlig forbedringsarbeid pågår for å øke kvaliteten i tjenestene
  • Mange gode utviklingsprosjekter innen etatene og stabene for økt effektivitet og bedre tjenester
  • Steinkjer som regionsenter styrkes gjennom både fylkeskommunens og kommunens investeringer
  • Viktige satsninger av næringslivet i hele kommunen og kommunen tydeliggjør ambisjonsnivået innen næringsutvikling gjennom temaplan næring