Spørsmål og svar til budsjettforslaget ligger i Framsikt

I år har vi tatt i bruk Framsikt som digitalt verktøy for spørsmål fra politikken til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. Gruppelederne legger inn spørsmålene her, og administrasjonen publiserer svarene her.

Framsikt er samme plattform som hvor vi har publisert nettversjonen av årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026.

Her finner dere nå en løpende oppdatering av spørsmål fra politikken og svar fra administrasjonen.

Nederst på nettsiden finner dere inngangen ved å følge lenken "Politikken - spørsmål og svar"