Nina Kjenstadbakk-Steinkjer er vår nye kommuneoverlege

Vi ønsker vår nye kommuneoverlege velkommen til oss. 

Nina Kjenstadbakk-Steinkjer - Klikk for stort bilde

Hun er bosatt i Snåsa hvor hun tidligere jobbet i mange år som fastlege og spesialist i allmennmedisin.

De siste par årene har hun vikariert som kommuneoverlege i Verdal kommune.

Hun sier bl.a. at hun ønsker å bidra til at Steinkjer som kommune greier å ha en tydelig og fremoverlent satsing på folkehelse, samtidig med at vi bygger framtidas helsetjeneste.

Bare ved å satse målrettet på folkehelse kan en bidra til å skape færre som trenger hjelp, og få en friskere og mer arbeidsfør befolkning.