Forskrift om gravplassvedtekter

Regional gravplassmyndighet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, har godkjent "Forskrift om gravplassvedtekter, Steinkjer kommune, Trøndelag" med virkning fra 8. mai 2023.

Den lokale forskriften er basert på mal gitt av regional gravplassmyndighet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, og tilpasset lokale forhold.

Den nye forskriften er publisert på lovdata.no