Bispevisitas i Steinkjer

Denne uka er det bispevisitas i Steinkjer og Egge sokn og det har vært et innholdsrikt program.

Biskopbesøk - Klikk for stort bildeBjørn Kalmar Aasland, Inge Torset, Anne Berit Lein, Herborg Finnset, Christine Waanders, Harald Tveit, Oddleiv Gulstad, Gunnar Einar Steingrimsson og Gustav Danielsen.

Biskop Herborg Finnset hadde her et møte med ordfører og kommunedirektør sammen med Inge Torset, kirkefagsjef, Christine Waanders, prost, prestene Gunnar Einar Steingrimsson, Harald Tveit og Gustav Danielsen og Oddleiv Gulstad kirkeverge. Biskopen møtte også formannskapet. Tema for bispevisitasen er Sammen.  

Bispevisitasen har et rikholdig program hvor biskopen bl.a. også har møtt ansatte, menighetsrådene, fellesrådet, representanter fra helse, oppvekst, Vidu, asylsøkere, skeive, det samiske miljøet m.fl. 

Tema i møtet med kommunen var kirka og kommunen, Steinkjer kirke, gravplasser og beredskap. Ordfører forteller om svært gode møter med mangfold, inkludering, omsorg og samarbeid som gjennomgående tema.

Søndag er det Visitasgudstjeneste i Steinkjer kirke kl. 11 etterfulgt av kirkekaffe og visitasforedrag av biskopen kl. 12.30.  

Som vi ser på bildet så har vi for tiden kvinnelig ordfører, biskop og prost og de står foran et bilde av kvinneforkjemperen Fredrikke Marie Qvam.