Anleggsarbeid - Gamle Kongeveg, Heggelivegen, Smedbakken og Bomvegen

På grunn arbeid med veg, vann og avløp vil det bli anleggsarbeid i området fram til oktober neste år.

Dette gjør at veger vil bli stengt i perioder og gatelysene vil ikke virke alle steder før anlegget er ferdig. Kartet nedenfor viser hvilket område det er snakk om.

Anleggsarbeidet vil flytte seg i dette område, så vi anbefaler at dere som ferdes gjennom området finner andre gang- og sykkelveger inntil anlegget er ferdigstilt. 

Vi ber alle respektere skiltingen og når områder er merket «vegen er stengt» er den også stengt for gående og syklister.

Ferdsel i områder merket «Anleggsområde – Adgang forbudt» skjer på eget ansvar.

Kart over et anleggsområde - Klikk for stort bildeKart over anleggsområdet Gamle Kongeveg, Heggelivegen, Smedbakken og Bomvegen