Årsberetning 2021

 

Årsberetningen forteller om organisering, kommentarer til regnskapet og utvikling/måloppnåelse.