Halv pris på barnehageplass for 40 nye innflyttere i ett år

Kommer du flyttende til Steinkjer kommune og har barn i barnehagealder? 

Kommunen tilbyr nå halv pris av makssats på en barnehageplass i ett år for 40 nye innflyttere. Månedsprisen på en barnehageplass blir da kr. 1000 i 11 måneder, gjeldende fra første betalingsmåned. 

Søkere som kommer inn under denne ordningen vil automatisk bli fanget opp i søknadssystemet, og du vil bli informert. Ordningen gjelder for nye innflyttere som melder flytting etter 19. juni 2024.

Her søker du om barnehageplass.

Velkommen til Steinkjer kommune!