Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er en av Norges største nasjonalparker. 

Deler av parken ligger på Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF sin grunn.

En nasjonalpark er et strengt vernet område, hovedsaklig i statlig eie, bestående av større urørte naturområder med en egenart eller særlig vakker natur. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ble etablert i 2004, er på 1924 km2 og strekker seg over fem kommuner: Verdal, Steinkjer, Snåsa, Grong og Lierne.


En nasjonalpark verdt å utforske

Nasjonalparken ligger i ett av de største sammenhengende arealene i Norge uten vesentlige tekniske inngrep. Området består av et vidt spekter av naturtyper, for eksempel snaufjell med lyng og lav, fjellstrekninger med tynn tresetting av furu og dalfører med granskog, myr, vann og vassdrag. De høyeste fjelltoppene i parken er over 1000 m.o.h.

I parkområdet er det et rikt fugle- og dyreliv, blant annet flere rovfugler og store rovdyr. Et rikt planteliv, bestående av flere sårbare arter, finner du også her. Samiske kulturminner fra mer enn 500 år tilbake er å finne flere steder i nasjonalparken og aktiviteter som jakt, fiske og sanking kan spores tilbake til steinalderen.
 

Sti inn til nasjonalparken

Innfallsporten fra Øvre Ogndal starter ved Krokbekken, øst for Lustadvatnet. Herfra er det svillelagt sti inn til Skjækervatnet, som danner vestgrensen for nasjonalparken.

Stien er ca. 10 km. lang fra parkeringsplassen ved Krokbekken. Ca. 1 km før du kommer fram til Skjækervatnet, passerer du Norges geografiske midtpunkt. På turen er det flere rasteplasser som er godt merket både sommer og vinter.

Les mer om Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne Nasjonalpark på nasjonalparken.no