Ogndalsbruket Historikk

Ogndalsbruket var driftsselskap for Ogndal kommunes skoger i perioden 1902 til 1964. Den gangen var Ogndal kommune landets nest største skogskommune. 

 I 1964, under kommunesammenslåingen, ble Ogndalsbruket fusjonert inn som en del av Steinkjer kommuneskoger. Selskapet fikk da navnet Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket.

Allerede på slutten av 1700-tallet kjøpte David Andreas Gram opp store eiendommer i Ogndal. Gram-familien solgte Ogndalsbruket i 1894 til private kjøpere, men i 1902 ble eiendommen bestående av 220.000 dekar i kommunal eie. Ogndalsbruket besto den gangen av 39 eiendommer, diverse anlegg og 84.000 dekar produktiv skog. Gårdene ble i løpet av de første ti årene solgt ut av kommunen og selskapet ble etter hvert et rent driftsselskap for de kommunalt eide skog- og utmarksressursene.