Kart

Steinkjer kommune bidrar til å produsere kart ved å vedlikeholde matrikkelen. Se mer om kartløsningene vi anbefaler for våre innbyggere.

Kommunens kartløsning

Se kommunens kartløsning, kommunekart.com

Kommunekart gir deg lett tilgang til kart-relatert informasjon du som innbygger kan ha glede av. Dette kan være kommunens reguleringsplaner, kretser, kommuneplaner og parkeringsplasser. 

Du velger selv Kartlag for å finne informasjonen du ønsker i kartet.

Disse dataene kan være meget nyttige for deg dersom du for eksempel skal bygge noe på eiendommen din. Du kan selv finne svar på mye, uten at du må ringe til en saksbehandler i kommunen.

Kommunekart egner seg godt på både mobil og PC.

Det offentlige kartgrunnlaget

Se friluftsliv, kulturminner, naturvernområder og lignende på gislink.no

GisLink er en karttjeneste som gir innsyn i en viktig del av beslutningsgrunnlaget til den lokale og regionale forvaltning. Dette er for eksempelvis kartbaser om kulturminner, naturvernområder, rasfare og friluftsliv. Dataene benevnes ofte som DOK (Det offentlige kartgrunnlaget). Løsningen driftes av  Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Statsforvalteren i Trøndelag,  Møre og Romsdal fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune. 

Kartverkets Se eiendom.

Informasjon om eiendommer i Norge finner du på seeiendom.kartverket.no

Se eiendom gir informasjon om eiendommer i Norge. Eiendomsdata, bygninger og adresser. Informasjonen blir hentet fra matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret. Tinglyste retter og heftelser kan også hentes via tjenesten, krever innlogging via ID-porten.
 

Flyfoto

Se flyfoto og historiske bilder på norgeibilder.no

Her vises ortofoto (flyfoto) hele landet, også historiske bilder