Taksering av eiendom

Alle eiendommer skal ha en eiendomsskattetakst. Det er denne taksten som eiendomsskatten blir regnet ut fra.

Alle eiendommer som ikke har boligverdigrunnlag fra skatteetaten, vil få en kommunal takst. Denne settes ut fra egne retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskattetakst. Disse retningslinjene er vedtatt av eiendomsskattetakstnemnden og gjelder i 10 år. Alle nye eiendommer vil bli taksert etter disse retningslinjene.

Eiendommer som blir taksert av kommunen, vil kun bli befart utvendig. Vil sjekke fakta som er registrert i matrikkelen, eventuelt måle opp bygg utvendig og registrere manglende opplysninger. I tillegg tar vi bilder av bygg og dokumentere forhold som påvirker verdifastsettelsen. Besiktigeren vil ha på seg gule vester og legitimere seg med ID-kort.

Før en ny eiendom blir taksert, sender vi ut varsel til eier. Du som eier trenger ikke være til stede under befaringen. 

Retningslinjer for taksering

Alle eiendommer som ikke har boligverdigrunnlag, skal takseres etter gjeldende retningslinjer for eiendomsskattetaksering for Steinkjer kommune. Retningslinjene finner du ved å trykke på lenken under.

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Steinkjer kommune for perioden 2023-2033 (PDF, 5 MB)

Eiendomsskatten er en objektskatt

Dette betyr at privatrettslige forhold som kan ha betydning for privat verdisetting eller utnytting av eiendommen, ikke tillegges vekt ved eiendomsskattetakseringen. Offentligrettslige forhold som regulering m.v. kan derimot ha betydning, og blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Hvem skrives skatten ut på?

Eiendomsskatten skrives ut på den som er tinglyst eier av eiendommen. Dersom en eiendom har flere eiere, sendes eiendomsskatten til den som er registrert som ”regningsmottaker”. Hvordan eiendomsskatten fordeles, blir da en sak mellom eierne.