Klage på eiendomsskatt

Klage på feil takstgrunnlag kan rettes til skatteetaten eller til kommunen.

Feil i skatteetatens boligverdigrunnlag

Dersom boligverdigrunnlaget er feil, ta kontakt med skattetteetaten på telefon 800 80 000

Takstgrunnlag for våningshus, fritidsboliger og næringseiendommer

Klagen sender du skriftlig på eget klageskjema innen seks uker etter at melding om takst er mottatt eller skattelisten er lagt ut til offentlig ettersyn.

Frist for å klage på eiendomsskatten for 2024 er 20. april.

Send inn klage på eiendomsskatt

 

Spørsmål? 

Kontakt Kari Elisabeth Nordgård
Mobil: 40 41 08 54