Må jeg sende inn byggesøknad?

Om du skal bygge, endre eller rive et tiltak på eiendommen din må du undersøke om du må søke om tillatelse hos kommunen.

Hvilke planer gjelder for min eiendom?

Før du starter må du undersøke hvilke planer som gjelder for eiendommen din.

  • Gjennom kommuneplanens arealdel vil det være satt rammer for utnyttelsen av din eiendom. I tillegg kan eiendommen være omfattet av reguleringsplaner som også kan sette begrensninger. 
  • Reguleringsplaner kan ha bestemmelser som er strengere enn de generelle reglene. Hvor mye du kan bygge på eiendommen din avhenger av hva planene tillater av utnyttelse og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før. 

Hva skal du bygge? 

Noen tiltak kan du søke kommunen om selv, andre tiltak må du ha hjelp av fagfolk til å søke om. Enkelte tiltak er unntatt søknadsplikt. Her har vi listet opp en rekke tiltak med utdypning om det er søknadspliktig eller ikke.

Har du tenkt å rive et bygg gjelder de samme reglene som for oppføring av bygg. I tillegg må det utarbeides en avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse dersom tiltaket er over 100 kvadratmeter. 

Trenger du veiledning? 

Før du starter en byggesøknad kan du avtale et møte eller forhåndskonferanse med en byggesaksbehandler.