Resultater fra skuddpremie smårrovvilt 2023 Steinkjer kommune

Det ble innlevert labber og klør til totalt 104 rev, 81 kråke, 9 røyskatt og 10 mår. Svært mange revelabber ble innsamlet fra Beitstad. 

Innlevering for skuddpremie smårovvilt (rev, mår, mink, røyskatt og kråke) tatt i gamle Steinkjer kommune ble gjennomført 24.08.23 ved Vibe Jaktskytebane.  Forventet utbetaling av skuddpremier er satt til 22.09.23. 

Innleverte smårovvilt fordelt på vald og art

Innleverte smårovvilt fordelt på vald og art
Vald/Art Rev Kråke Mink Røyskatt Mår
Sparbu 1 72 2
Ogndal 20 7 5 6
Beitstad 76 1
Kvam 6 1 4 2
Totalt 103 81 0 9 10

Skuddpremieordningen i Steinkjer er ikke en kommunal orning, men en spleiseordning mellom valdene i gamle Steinkjer kommune, Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF, By Brug AS og Steinkjer fjellstyre. Potten med penger blir fordelt i forhold til mengden innlevert. Det gjør at satsene kan variere noe fra år til år. Utbetaling skjer fra Steinkjer kommune. Satsene for ulike arter for utbetaling i 2023 ble: 200 kr for rev, 50 kr for kråke, 250 kr for mår, 300 kr for mink og 150 kr for røyskatt.